bil

Utleie

Vi leier ut liten og mellomstor varebil, varehengere, stillas og vedmaskin. Administrative tjenester til byggefirma.

Byggdrift

Vi utfører små snekkeroppdrag, samt vedlikehold og tilsyn av boligmasse. Tømming og rydding av hus.

Hagestell

Vi utfører klipping av gress, hekk og bortkjøring av hageavfall.

Muring

Vi utfører små mureroppdrag, samt montering av ovn og rehabilitering av piper.

Vasking

Vi utfører renhold, rundvask og flyttevask i private hjem og industribygg.

Gravstell

Vi bistår med planting ved gravsted.